Flipkoti asuntosijoittajalle

Asuntosijoittaminen on kiehtovaa puuhaa ja sitä voi tehdä monella eri tavalla. Käymme tässä blogikirjoituksessa läpi markkinoilla olevia sijoitusvaihtoehtoja, joiden avulla sinä voisit tehdä rahaa. Esittelemme lopuksi, miten me autamme sinua vaurastumaan.

Mihin piensijoittaja sijoittaa?

Piensijoittaja ostaa tyypillisesti uudiskohteita tai vanhempia asuntoja ja hankkii niihin vuokralaisen. Vuokralainen maksaa asunnon kulut sekä lainanlyhennyksen, ainakin osittain. Sijoittaja saa sijoittamalleen pääomalleen vuokratuottoa.

Hyvät puolet: 

Vuokralainen maksaa kuluja ja parhaassa tapauksessa kulujen ja lainanlyhennysten jälkeen vuokrasta jää viivan alle rahaa.

Huonot puolet: 

Vuokralaisten hankinta ja hoitaminen voi rasittavaa. Asunnon yllättävät korjaukset saattavat viedä tuotot ja sijoitussalkun kasvattaminen voi olla pitkään tuskallisen hidasta. 

Piensijoittaja ja uudiskohteet

Piensijoittaja saattaa myös ostaa uuden asunnon tai muutaman asunnon, vuokrata ne ja pyrkiä myymään ne muutaman vuoden päästä voitolla eteenpäin. 

Tässä mallissa sijoittaja uskoo rakentuvan alueen arvonnousuun ja pyrkii myymään asunnon ennen kuin korkean rahoitusvastikkeen lyhentäminen alkaa. Rahoitusvastiketta aletaan tyypillisesti lyhentämään 3-5 vuoden päästä asunnon valmistumisesta. 

Hyvät puolet: 

Asunnolla voi tehdä taitavalla toiminnalla ja suotuisalla hintakehityksellä sievoiset voitot suhteellisen lyhyessä ajassa. Etuna on myös taloyhtiön huoltovapaus tai ainakin siihen uskominen että rakentaminen sujui hyvin ja itse kiinteistön rakennukset on rakennettu ilman ongelmia.

Huonot puolet: 

Jos alueelle rakennetaan kiihtyvään tahtiin paljon asuntoja, voi tarjonta ylittää kysynnän reippaasti. Rakennusbuumin huipulla asuntojen hinnat karkaavat ja jos asuntoa ei saada ennen laskua kaupaksi, se voi jäädä käsiin ja voitot sulavat siinä. 

Kun rahoitusvastikkeen maksaminen alkaa samanaikaisesti isolla joukolla sijoittajia ja kassavirta painuu pakkaselle, saattaa se tuoda markkinoille yllättävän tarjontapiikin. Se painaa hintoja alas, mikä sulattaa myös tuotot. Monella piensijoittajalla ei ole sellaisia puskureita, joilla raskaasti kassavirtanegatiivista kohdetta voisi pitää salkussa.

Mitä ammattisijoittajat tekevät?

Erilaisia ammattisijoittajia ovat suuret kiinteistösijoittajat, kiinteistörahastot sekä erilaiset hybriditoimijat.

Monet suuret kiinteistösijoitusyhtiöt ostavat rakennusliikkeiltä kokonaisia kerrostaloja ja vuokraavat niitä eteenpäin. 

Jotkut yhtiöt keskittyvät ostamaan pelkästään asuinkiinteistöjä, jotkut pelkästään liikekiinteistöjä, jotkut tontteja ja joillakin on salkussaan kaikkia näitä. 

Joka tapauksessa bisnes perustuu suurten massojen ostamiseen ja vuokratuottoon. Pääoma tekee “töitä”.

Hyvät puolet:

Kun ostetaan kokonaisia kerrostaloja jo kehitysvaiheessa, yksittäisen huoneiston hinta saadaan neuvoteltua alas. Silloin vuokratuotto saadaan hyvälle tasolle.

Huonot puolet:

Pääomaa sitoutuu paljon tietylle maantieteelliselle alueelle pitkäksi aikaa, jolloin alueen hintakehitys ja muut markkinariskit ovat suurempia hajautetumpaan ja nopeampaan malliin nähden.

Kehittäjät

Jotkut ammattimaiset kiinteistörahastot etsivät kiinteistökehityskohteita. Ne ostavat huonokuntoisia, mutta valmiiksi vuokrattuja kiinteistöjä, brändäävät sen houkuttelevamman näköiseksi ja nostavat vuokratasoa sen perusteella maltillisesti. 

Vuokratason noston perusteena voi olla myös uudet palvelut, joita sijoitusyhtiö on järjestellyt vuokralaisten saataville. 

Samaa mallia sovelletaan myös liikekiinteistöihin. Kohteet ovat siis kassavirtakohteita, joiden tuottoa saadaan parannettua tarkkaan harkituilla investoinneilla. 

Hyvät puolet:

Massa-alennusten ansiosta kokonaistuotto saadaan heti hyväksi ja pienten kehityshankkeiden ansiosta nopeasti vielä korkeammaksi.

Huonot puolet:

Markkinoilla on myös asuntojen tukkukauppiaita. He ostavat esimerkiksi kokonaisen asuinkerrostalon massa-alennuksella ja myyvät siitä huoneistoja sellaisenaan tai remontoituna piensijoittajaverkostolleen. 

Hybridit

Hybriditoimijoiksi voidaan katsoa ne ammattisijoitusyhtiöt, jotka rakennuttavat asuinkerrostaloja omaan taseeseen, myyvät osan asunnoista valmiina eteenpäin ja vuokraavat itse loput. Toiminnan mahdollistajana on laaja arvoketjuosaaminen.

Hyvät puolet:

Koko arvoketjun kattavana toimijana hybriditoimija kykenee kehittämään sijoituskohteita tavalla, johon harva muu toimija pystyy. Sen ansiosta tuotot ovat korkeita ja salkku kasvaa nopeasti. 

Kun hybriditoimija ostaa tontin ennen kaavan vahvistumista halvalla ja vahvistaa siihen sopivan kaavamuutoksen kaupungilta, ovat edellytykset tuottoisalle hankkeelle valmiit. Kun se rakennuttaa tontille alueen pitkän tähtäimen kehitysnäkymiin vastaavan kohteen tehokkaiden prosessien avulla, voivat kokonaistuotot olla hurjat. 

Huonot puolet:

Vuokralaisten hallinta ja omassa taseessa olevien kiinteistöjen hoito voi syödä kohteiden kannattavuuden. Pääomaa sitoutuu myös pitkäksi aikaa samalle alueelle, joten hankkeiden kehityksessä on oltava erityisen tarkkana. 

Miten Flipkoti sijoittuu tähän joukkoon?

Flipkoti on täysin uudenlainen asuntosijoitustoimija: Alusta- ja jakamistalouden oppeja hyödyntävä.

Flipkodin sijoitusfilosofian ytimessä ovat seuraavat 5 asiaa:

  1. Nopea pääoman kierto
  2. Korkea pääoman tuotto
  3. Hajautettu riski 
  4. Korkea teknologian hyödyntäminen, mikä mahdollistaa paremman tuottavuuden, läpinäkyvyyden sekä keskitetyt hankinnat
  5. Kiinteistöalan ja sijoitustoiminnan kokonaisvaltainen osaaminen talon sisällä ja kumppaniverkostossa mahdollistaa monipuoliset sijoituskohteet

Tästä hyötyvät sekä piensijoittajat, että suuremmat ammattisijoittajat. 

Mihin Flipkoti sijoittaa?

Flipkoti ostaa itse ja yhdessä sijoittajaverkostonsa kanssa yksittäisiä asuinhuoneistoja sekä kokonaisia kerrostaloja. 

Yksittäisistä asunnoista ja kerrostaloista kootaan sijoitusportfolioita, jotka ostetaan yhdessä sijoittajaverkoston kanssa. Flipkoti on myös itse aina mukana kaikissa sijoituskohteissa omalla pääomalla jakamassa riskiä. 

Asuntojen ja kiinteistöjen hankinnat, kehitys sekä myynti ja markkinointi hoidetaan keskitetysti ja hajautetusti oman asiantuntijatiimin sekä laajan verkoston voimin. 

Miksi kannattaa liittyä Flipkodin sijoittajaverkostoon?

Jos olet aloitteleva piensijoittaja, liittymällä Flipkodin sijoittajaverkostoon ja sijoitustoimintaan mukaan, pääset heti ammattilaisten kanssa nauttimaan rahoillesi parempaa tuottoa.

Perinteisenä sivutoimisena asuntosijoittajana voit Flipkodin kautta hajauttaa salkkua, saada parempaa tuottoa ja sitä kautta kasvattaa nopeammin salkkusi kokoa.

Suuremmat kiinteistösijoittajat ja rahastot voivat ulkoistaa sijoitustensa hoidon Flipkodille, hajauttaa salkkua ja saada siten parempaa tuottoa huolettomasti.

Perusteilla Flipkodin uusi kiinteistösijoitusyhtiö

Olemme parhaillaan perustamassa uutta kiinteistösijoitusyhtiötä, johon haemme omistajia ja sijoittajia. Keräämme alkupääomaksi 2 miljoonan euron sijoitusvarallisuuden, joka tullaan käyttämään yksittäisten asuntojen hankintaan sekä niiden kehityshankkeisiin että myös isompiin kiinteistökehityshankkeisiin.

Oletko sinä kiinnostunut sijoittamaan rahasi tuottoisammin ja pääsemään hyvään sijoitusporukkaan mukaan?

Oletko ylipäätään kiinnostunut sijoittamaan rahasi paremmin?

Käy tutustumassa vielä tarkemmin tästä, mitä Flipkoti tarjoaa sijoittajille ja liity sijoittajaverkostoon.

Jos olet kiinnostunut lähtemään perustettavaan sijoitusyhtiöön mukaan, kerro siitä sijoittajaverkostoon liittymisen yhteydessä lomakkeella.

Ota Yhteytta