Mikä on Flipkoti?

Flipkoti on asumisen alan uudenlainen konsepti, mikä ratkaisee alaa pitkää vaivanneita ongelmia ja tuo uusia ratkaisuja kuluttajille sekä yrityksille.

Mitä Flippaus on?

Flipkodin idea on rakentunut perinteisen asuntoflippauksen ympärille. Flippauksen idea on ostaa ja remontoida asunnot kustannustehokkaasti ja laadukkasti, sekä myydä asunto parhaalla hinnalla nopeasti. 

Flipkodissa on tuotu flippauksen hienot ominaisuudet kaikkien ulottuville ja ratkaistu siihen liittyviä pullonkauloja.

Kuluttajille Flipkoti tarjoaa uusia tapoja:

1. Ostaa asunto, joka sopii paremmin omaan tilanteeseen ja tehdä siitä koti.

2. Remontoida asunto kustannustehokkaammin ja laadukkaammin unelmien kodiksi

3. Myydä asunto helpommin, paremmalla hinnalla ja nopeammin - kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla.

Flipkoti asuntosijoittajille

Asuntosijoittajalle Flipkoti mahdollistaa uuden tavan sijoittaa asuntoihin tuottoisammin ja jaetulla riskillä.

Flipkoti Taloyhtiöille

Asuntoflippaukseen liittyy keskeisesti taloyhtiöt, koska osakehuoneistot ovat flippauksen keskiössä. Taloyhtiön suunnitelmallinen toiminta ja vakaa taloudellinen tilanne on oleellinen osa onnistunutta flippausta. Flipkoti tuokin taloyhtiöille työkaluja toiminnan kehittämiseen ja optimointiin.

Flipkoti ammattilaisille – Flipkoti PRO

Flipkoti PRO koostuu kahdesta osiosta: Markkinapaikasta ja liiketoiminnan digitaalisisesta työkalupakista:

1. Markkinapaikka: 

Flipkodin Markkinapaikka on keskitetty rakennusmateriaalien, työn ja työntekijöiden keskitetty kilpailutus- ja hankintapaikka.

2. Työkalupakki: 

Flipkodin Työkalupakista löytyy kaikki tarvittavat digitaaliset työkalut liiketoiminnan tehokkaaseen hoitamiseen.

- Resurssienhallinta

- Tarjoukset

- Sopimukset

- Projektinjohto, hallinta ja kommunikaatio

- Dokumentaatio

- Laskutus

- Integraatio kirjanpitojärjestelmään

Toimittajan hyöty näkyy Flipkoti PRO:ssa mm. edullisempina materiaalihankintoina, parempina ja selkeämpinä projekteina ja erityisesti siinä, että pystyy keskittymään itse asiaan: asiakkaan palvelemiseen.

Flipkodin toimintaa on ollut rakentamassa asumisen alan ja muiden toimialojen huippuosaajista koostuva tiimi, joka on johtamassa koko toimialan kehitystä.

Flipkodin tavoitteena on tehdä asumisen alasta asiakaslähtöisempi, läpinäkyvämpi sekä kustannustehokkaampi koko ekosysteemin näkökulmasta.

Tutustu Flipkodin palveluihin, ihastu ja tunne konkreettinen hyöty pankkitilillä!

Ota Yhteytta